Miljø

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårnogo på blå himmel

Vi var i 2019 igjennom en lang og viktig prosess som nå endelig har resultert i at vi er blitt Miljøfyrtårn.

PST Sportsanlegg beskytter miljøet gjennom å minimere forbruket av ressurser og unngå spredning av disse for negativ miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt med å ta hensyn til miljøet i vår egen virksomhet og i prosjekt. Vår rolle er å aktivt øke kunnskapen og kjennskap om miljøspørsmål innenfor vårt fag hos medarbeidere, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Vi ønsker å levere høy-kvalitets idrettsanleggen, som også tar hensyn til miljøet.

Avfallshåndtering

Bærekraftige innkjøp

Miljøvennlig transport

Energieffektivisering

HMS og arbeidsmiljø

PST Sportsanlegg tar bærekraft og miljøutfordringene på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at tar vi miljø- og samfunnsansvar, og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet. Vi ønsker å bygge en meningsfull merkevare som møter kunder og samarbeidspartneres forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er ledende i Norge som det mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 6000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Norsk Gjenvining (NG) – gjennom vårt nære samarbeid med Norsk Gjenvinning sorterer og gjenvinner vi avfall fra alle våre lokaler – samt på alle våre prosjekter. Vi sortere alt avfall som blir produsert i løpet av våre prosjekter, og sikter mot å produsere minst mulig restavfall.

Grønn Punkt Norge – som medlem av Grønn Punkt Norge sørger vi for å ta et viktig samfunnsansvar og sikre at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet. I tett samarbeid med NG sørger vi for at emballasjen vi setter inn på markedet blir samlet inn og gjenvunnet.

Re-Match – har et unikt gjenvinningsanlegg i Herning i Danmark hvor de resirkulerer eldre og utslitte kunstgressbaner, og er åpen for alle leverandører å bruke.
Vi bruker Re-Match da deres holdninger rundt miljø og gjenvinning harmonerer med vår miljøprofil.
Ved å bruke teknologien utviklet av Re-Match sikrer vi oss og kundene at 99 % av materialene som leveres inn blir gjenvunnet til nye og rene komponenter for gjenbruk.
Med dagens fokus på miljø ser vi på dette som den klart beste løsningen for avhending av utslitte kunstgressbaner.
Et sertifikat vil bli utstedt i etterkant til hver bane som blir deponert slik at alle kunder kan dokumentere at banen er forskriftsmessig tatt hånd om på en miljøvennlig måte.

Logorekke

Miljøpolicy

PST Sportsanlegg beskytter miljøet gjennom å minimere forbruket av ressurser og unngå spredning av disse for negativ miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt med å ta hensyn til miljøet i vår egen virksomhet og i prosjekt. Vår rolle er å aktivt øke kunnskapen og kjennskap om miljøspørsmål innenfor vårt fag hos medarbeidere, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Vi skal levere produkter, kompetanse og tjenester som reduserer granulatsvinnet med opp til 98%. Vi deltar aktivt i dialogkonferanser og lignende for å holde oss løpende oppdatert på utvikling og ny kunnskap vedrørende bygging av mer miljøvennlige kunstgressbaner og andre idrettsanlegg.

Vi ønsker å levere høy-kvalitets idrettsanlegg, som også tar hensyn til miljøet.

Miljømål - HMS Mål

Målsetting
Målsetting for HMS ved vår virksomhet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. Vektlegging av samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.

Virksomheten skal arbeide aktivt i alle ledd for:

  • å skape trivsel på arbeidsplassen
  • å forebygge helseskader og arbeidsulykker
  • at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
    • redusere mengde restavfall og i større grad kildesortere i egne lokaler og på prosjekt
    • reiser skal begrenses til det nødvendige – videomøter skal prioriteres der hvor det er mulig
  • å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
  • å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
  • at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder

Vil du lese vår Klima- og miljørapport?

Ta kontakt med vår Miljøfyrtårn ansvarlig:

Espen Hoff
+47 99 20 35 25

espen@pst-sa.no

pawel-czerwinski-RkIsyD_AVvc-unsplash

Resirkulering og gjenvinning

PST Sportsanlegg sender alle kunstgressbaner og kunstgressarealer som er klassifisert som avfall til gjenvinning og resirkulering hos firma som blant annet ReMatch i Danmark eller TeBe Sport i Norge.

arron-choi-fYD54gVXFGM-unsplash

Mindus

PST Sportsanlegg er en samarbeidspartner av Mindus som hjelper folk til jobb ved å bestille ballbinger, ballfangere og stadion gjerder. Mindus klargjør disse produktene for PST Sportsanlegg før de sendes ut til kundene. På denne måten får Mindus sine jobbsøkere arbeidstrening og hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet.

jeffrey-f-lin-QV47mIeSm64-unsplash

PST gir tilbake

Gjennom «PST Sportsanlegg gir tilbake» programmet prøver vi å gi en ekstra oppmerksomhet til noen som fortjener det. Med jevne mellomrom søker vi etter aktuelle kandidater fra idrettsklubber, velforeninger, organiserte gatelag, integreringstiltak eller lignende organisasjoner som vi ønsker å gi noe tilbake til

Fns+bærekraftsmål

Bærekrafts mål

Som miljøfyrtårn sertifisert tar PST Sportsanlegg FN,s bærekraftsmål på alvor